Gizlilik Politikası

Hey Joe Coffee sanal mağazasından alışveriş yapmak istiyorsanız önce “üye kayıt formu”nu doldurmak suretiyle sanal mağazadan alışveriş yapmak için şifresi edinmek gerekmektedir. (Hey Joe Coffee kayıt formunu dolduran ve şifre edinen bireysel veya kurumsal kişiler bu sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır.) ÜYE, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Hey Joe Coffee sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Hizmetlerin Tanımı

Hey Joe Coffee, sözleşmeyi onaylayan ÜYE’ lerine Internet ortamında değişik iletişim servisleri (ankete katılma, oylama, hediye puan kazandırma, yorum ve tavsiye etme, duyuru ve dönemsel bildiri isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

Hey Joe Coffee – Sanal Mağazası Üyelik Sistemi

ÜYE, Hey Joe Coffee Sanal Mağazasında kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur.

Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi ÜYE’ ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliği olamaz.

“Şifre” sadece ÜYE tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile ÜYE’nin sorumluluğundadır. Hey Joe Coffee, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

ÜYE’ nin Hey Joe Coffee üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için; kayıt sırasında e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem “üye girişi” olarak tanımlanır.

Üye’nin yükümlülükleri

ÜYE, Hey Joe Coffee servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Hey Joe Coffee tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Hey Joe Coffee’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, Hey Joe Coffee servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Hey Joe Coffee’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun ÜYE ye ait olduğunu,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Hey Joe Coffee’nin sorumlu olmayacağını,

Hey Joe Coffee‘de sunulan hizmetlere, yine Hey Joe Coffee tarafından belirlenen şekilde ulaşmayı yetkisiz olarak ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Hey Joe Coffee ‘nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Hey Joe Coffee’nin sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarınauluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Hey Joe Coffee servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile ÜYE’nin rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Hey Joe Coffee’den tazminat talep etmemeyi,

Hey Joe Coffee’den izin almadan Hey Joe Coffee servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

Hey Joe Coffee’nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Hey Joe Coffee’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve ÜYE’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Hey Joe Coffee’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

ÜYE, yapmış olduğu alışverişin mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; ürünü teslim alan kişi, Hey Joe Coffee adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Hey Joe Coffee –  Sanal Mağazasına verilen yetkiler

Hey Joe Coffee herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

ÜYE tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Hey Joe Coffee tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan ÜYE’lerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

Hey Joe Coffee, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Hey Joe Coffee, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle Hey Joe Coffee ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

Hey Joe Coffee, üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin ürün yorum yazma) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde yine kendisi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde ÜYE, Hey Joe Coffee Sanal Mağazasından hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

Hey Joe Coffee, ÜYE nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Hey Joe Coffee, müşterinin onayı olmadan sanal mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, üyelerinin bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

Hey Joe Coffee satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Hey Joe Coffee hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Hey Joe Coffee üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Hey Joe Coffee’nin sorumlu olmadığını kabul eder. Hey Joe Coffee, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde ÜYE’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

Hey Joe Coffee, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Hey Joe Coffee sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır

Ürün Teslimatı

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde ÜYE sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise ÜYE’ ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. ÜYE üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. ÜYE üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra müşteriye para iadesi yapılır.

Ürün İadesi

Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.

ÜYE bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Hey Joe Coffee’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Hey Joe Coffee kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük

ÜYE kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

Hey Joe Coffee dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

error: İçerik korunuyor....
0